benvastgoedbeheer benvastgoed Ben XL

Benodigde documenten

Indien u een woning wilt huren van Ben Housing dienen wij een aantal documenten van u te ontvangen. Kijk goed in onderstaand overzicht welke documenten van toepassing zijn op uw situatie. Wij verzoeken u om alle documenten in één PDF bestand te plaatsen (dit kan eenvoudig via de website combinepdf.com)

Bent u in loondienst?

 • Een kort begeleidend schrijven waarin je jezelf voorstelt aan de verhuurder
 • Een kleurenkopie van je paspoort of identiteitskaart; graag pasfoto en BSN nummer afschermen!
 • Indien je niet woonachtig bent in Rotterdam een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens
 • 3 kopieën van jouw meest recente salarisstroken
 • Kopie van jouw meest recente jaaropgave
 • Een werkgeversverklaring
 • Kopie van jouw arbeidscontract
 • Een geen huurschuldverklaring van je huidige/vorige verhuurder of hypotheekverklaring (indien van toepassing)
 • Bankafschrift van de afgelopen 3 maanden waarop de salarisstorting en huurafschrijving (dan wel hypotheekbetaling te zien is)
 • Indien je niet voldoet aan de inkomenseis is een borgsteller vereist. Van de borgsteller ontvangen wij graag 3 recente salarisstroken, een kleurenkopie van het paspoort of identiteitskaart. Indien de borgsteller getrouwd is ontvangen wij ook graag kopie paspoort of identiteitskaart van de partner van de borgsteller.

Bent u student?

 • Een kort begeleidend schrijven waarin je jezelf voorstelt aan de verhuurder;
 • Een kleurenkopie van je paspoort of identiteitskaart; graag pasfoto en BSN nummer afschermen!
 • Indien je niet woonachtig bent in Rotterdam een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens
 • Inkomsten overzicht van jouw studiefinanciering (bijvoorbeeld print screen DUO)
 • Een bewijs van de studie die je momenteel volgt
 • 3 recente salarisstroken van de borgsteller
 • Een kleurenkopie van het paspoort of identiteitskaart van de borgsteller
 • Indien de borgsteller getrouwd is ontvangen wij ook graag kopie paspoort of identiteitskaart van de partner van de borgsteller.

Bent u zelfstandig ondernemer?

 • Een kort begeleidend schrijven waarin je jezelf voorstelt aan de verhuurder;
 • Een kleurenkopie van je paspoort of identiteitskaart; graag pasfoto en BSN nummer afschermen!
 • Indien je niet woonachtig bent in Rotterdam een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens
 • Een uittreksel van het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • Goedgekeurde jaarstukken en een actuele balans en winst en verliesrekening
 • Indien je nog geen 3 jaar werkzaam bent als ZZPER is een borgsteller vereist. Van de borgsteller ontvangen wij graag 3 recente salarisstroken, een kleurenkopie van het paspoort of identiteitskaart; graag pasfoto en BSN nummer afschermen! Indien de borgsteller getrouwd is ontvangen wij ook graag kopie paspoort of identiteitskaart van de partner van de borgsteller