Opzeggen huurovereenkomst

Wilt u uw huurovereenkomst opzeggen?

Wanneer u gaat verhuizen en u wilt uw huurovereenkomst beëindigen, dient u dit tijdig aan ons door te geven. U dient hierbij rekening te houden met een aantal aandachtspunten.

  • Opzeggen is alleen mogelijk per de 1e van een maand
  • Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand, dit houdt in dat u na ontvangst van uw opzegging nog minimaal éénmaal uw huurpenningen dient te voldoen.
  • Indien u de woning samen met een partner huurt, dient de huurovereenkomst door u beiden opgezegd te worden. De huuropzegging dient dan voorzien te zijn van uw beide handtekeningen.
  • Vermeld in uw huuropzegging uw nieuwe adres- en bankgegevens. Dit om een eventuele uitbetaling van een waarborgsom en/of eventuele te verrekenen servicekosten aan u te kunnen uitbetalen.

Hoe kunt u uw huuropzegging bij ons melden?

1. Schriftelijk

U kunt uw huuropzegging per brief, per post (bij voorkeur aangetekend) bij ons indienen; deze kunt u richten aan:

Ben Vastgoedbeheer BV
T.a.v. afdeling Verhuur
Jonker Fransstraat 94a
3031 AW Rotterdam

2. Digitaal

U kunt uw huuropzegging per e-mail indienen via: info@benvastgoedbeheer.nl

Let op! Wanneer u de huuropzegging per e-mail indient, dient deze voorzien te zijn van uw (beide) handtekening(en). Wij adviseren u dan ook om uw brief of het formulier in te scannen en aan ons te mailen.

Bevestiging van uw huuropzegging

De ontvangst van uw opzegging zullen wij binnen vijf werkdagen, schriftelijk aan u bevestigen.

Wat kunt u verwachten?

In de tweede of derde week van de laatste huurmaand zal de woning door ons tijdens kantooruren worden geïnspecteerd op eventuele onvolkomenheden en/of gebreken. Wij zullen u in de eerste week van de laatste huurmaand schriftelijk informeren over datum en tijdstip van de voor- en eindinspectie waarop de woning zal worden geïnspecteerd.

De woning dient door u bij het einde van de huur geheel ontruimd en in behoorlijke staat te worden opgeleverd. In dit verband verwijzen wij u graag naar de richtlijnen ten behoeve van de eindoplevering van de woning (zie hiervoor de richtlijnen hoe lever ik de woning op?).

Bezichtiging nieuwe huurders

Op het moment dat wij uw opzeggingsbrief hebben ontvangen zullen wij direct op zoek gaan naar een nieuwe huurder. Wij zullen in overleg met u een bezichtiging inplannen waarvoor wij meerdere huurkandidaten zullen uitnodigen.

Wij bezichtigen meestal met meerdere kandidaten in de hoop dat de woning direct verhuurd is en u daar nauwelijks “last” van heeft.

IMG_6866
Landverhuizersplein 8 (8 of 35)
Landverhuizersplein 8 (13 of 35)
IMG_1683
Landverhuizersplein 8 (26 of 35)
IMG_1399

Wij zijn jouw makelaar voor verhuur in en rondom Rotterdam.