Hoe laat ik een woning achter?

Hoe lever ik een woning op?

U heeft uw woning opgezegd en bij een verhuizing kan er veel op u afkomen. Wellicht leeft bij u de vraag hoe verwacht wordt dat u de woning achterlaat. Met deze toelichting trachten wij u een goed beeld te geven van onze verwachtingen inzake het correct achterlaten van de woning. Daarbij dient u rekening te houden met het feit dat het per complex op detailniveau kan verschillen. Onze opzichter of technisch manager zal u bij een inspectie in de woning exact vertellen wat u dient uit te voeren.

Richtlijnen oplevering woning

Met onderstaande richtlijnen proberen wij u zo duidelijk mogelijk aan te geven op welke wijze u uw woning dient achter te laten. Deze lijst is niet volledig en geldt als opsomming van de meest voorkomende situaties.
1

De gehele woning alsmede de bijbehorende berging leeg en schoon opleveren. Voor de afvoer van grof vuil dient u het gemeentelijk reinigingsbedrijf in te schakelen. Het is niet toegestaan grof vuil zonder meer in de gemeenschappelijke containerruimte (voor zover van toepassing) achter te laten. Alle aanwezige vloerbedekking, zoals (onder)tapijt, zeil, kurk, parket, plavuizen e.d. verwijderen en afvoeren.

2

Vloeren en trappen glad en vrij van foam- en/of lijmresten opleveren.

3

Alle wanden dienen behangen te zijn en/of geschilderd in een neutrale kleur (waarbij het behang niet gescheurd mag zijn), dan wel behangklaar opleveren. De neutrale kleur moet in een keer overschilderbaar zijn. Eventuele betimmeringen, sierpleisterwerk, steenstrips e.d. van de muren verwijderen en deze muren glad gestukadoord opleveren.

4

De plafonds en het standaard aanwezige schuurwerk wit en geheel vrij van bekledingsmaterialen en/of lijmresten opleveren.

5

Kozijnen, ramen en deuren die in een sterk afwijkende kleur zijn geschilderd in de oorspronkelijke standaard kleur opleveren.

6

Gordijnrails inclusief steunen verwijderen. Gaten netjes en vlak dichten.

7

Verbrede vensterbanken verwijderen. Oorspronkelijke vensterbanken terugplaatsen. Deze moeten in goede staat, dus zonder gaten, beschadigingen en/of lijmresten worden opgeleverd.

8

Stickers, plaatjes, plakfolie en overige plakattributen inclusief lijmresten verwijderen.

9

Alle schroeven, haken, spijkers en pluggen verwijderen uit wanden, plafonds, deuren e.d. en de gaatjes netjes en vlak dichten.

10

Beschadigde en doorboorde tegels vervangen. Hetzelfde geldt voor geschilderde wand- of vloertegels.

11

Sanitair (inclusief kranen en garnituren) compleet en onbeschadigd achterlaten.

12

Het keukenblok compleet en zonder beschadigingen opleveren, vrij van bekledingen, betimmeringen en schilderwerk. Alle deuren zonder gaten en/of beschadigingen opleveren. Eventuele tijdelijk uitgenomen deuren dienen onbeschadigd in het kozijn te worden teruggehangen.

13

Stofdorpels (= drempels) in de kozijnen terugplaatsen.

14

Sloten goed werkzaam maken en de krukken in de normale stand plaatsen.

15

Cv-handleiding en de vulslangset compleet achterlaten.

16

De losse c.q. vaste kasten in goede staat, voorzien van sleutels, planken en dragers achterlaten.

17

Alle sleutels van de binnendeuren achterlaten.

18

De tuin netjes en egaal, dus zonder gaten of bergen, opleveren. Zandbakken, vijvers e.d. dienen uit de tuin te zijn verwijderd.

19

Het standaard terras c.q. de standaard tegels dienen in de tuin aanwezig te zijn.

20

Buitenzonwering verwijderen. De boorgaten dienen netjes en vlak en in dezelfde kleur als de ondergrond te worden gedicht.

21

Zelf aangebrachte buitenverlichting verwijderen.

22

Alle wandcontactdozen (stopcontacten), schakelaars en elektra-afdekplaatjes dienen onbeschadigd en onbeschilderd te zijn. Eventuele kinderbeveiliging en overige zelf aangebrachte elektravoorzieningen dienen te worden verwijderd.

23

Alle lichtpunten dienen voorzien te zijn van een kroonsteentje.

24

Alle standaard tot de woning behorende voorzieningen dienen aanwezig te zijn.Alle door u aangebrachte wijzigingen in, op of aan het gehuurde dienen in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Indien bepaalde wijzigingen aan de opvolgende huurder worden overgedragen, dan dient hiervoor een overdrachtsrapport te worden opgesteld, dat door beide partijen ondertekend moet worden. Overname van wijzigingen die zonder (schriftelijke) toestemming van verhuurder zijn aangebracht, is niet toegestaan. Ook mogen overlastveroorzakende zaken en onveilige c.q. ongezonde zaken, zoals asbesthoudende vloerbedekking niet aan de opvolgende huurder worden overgedragen.

25

Ten slotte dient u de woning op een dusdanige manier achter te laten, dat bij vorst op geen enkele wijze schade kan ontstaan aan de cv-installatie, waterleiding en/of sanitair inclusief afvoer(en).

IMG_6866
Landverhuizersplein 8 (8 of 35)
Landverhuizersplein 8 (13 of 35)
IMG_1683
Landverhuizersplein 8 (26 of 35)
IMG_1399

Wij zijn jouw makelaar voor verhuur in en rondom Rotterdam.